Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

W jakim celu zbieramy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane, ponieważ wypełniasz formularz dla kandydatów na wolontariusza Europejskich Igrzysk Akademickich w Łodzi. Zbierane dane są niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych jest art.6 ust.1 lit.a RODO*, tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Danymi zebranymi w celach podanych wyżej administruje Akademicki Związek Sportowy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kredytowej 1A, tel. (+48) 506 135 007, adres e-mail zg@azs.pl oraz EUSA (European University Sport Association) z siedzibą w C/O ASVZ, ETH Zentrum CH-8092 Zurich, Switzerland, adres email: office@eusa.eu.

 Komu Twoje dane będą udostępnione?

Twoje dane nie są udostępniane żadnym odbiorcom z wyjątkiem organów uprawnionych na mocy prawa oraz osób lub firm, które na polecenie Administratora i w tym samym celu przetwarzają Twoje dane osobowe.

 Przez jaki okres dane będą przechowywane?

Dane osobowe pozyskiwane do celów realizacji rekrutacji będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. W przypadku osób, które podejmą współpracę jako wolontariusze dane będą przechowywane do czasu zakończenia tejże współpracy.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiadasz prawo do:

  • żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania całości lub części Twoich danych osobowych,
  • wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych,
  • w razie uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem prawa – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Pozostałe informacje

  • Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa współpraca.
  • Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).