Partnerzy

Główny Organizator

Współorganizatorzy

Patronat honorowy

Główny partner

Oficjalny przewoźnik

Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy medialni

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Społeczna odpowiedzialność nauki
Promocja polskiego sportu akademickiego na Europejskich Igrzyskach Sportowych EUG Łódź 2022.
Dofinansowano: 899 033,90 zł
Całkowita wartość: 999 033,90 zł