Harmonogram

Legenda:

CO – Ceremonia otwarcia
CZ – Ceremonia zakończenia
A – przyjazd
D – wyjazd
GTM – odprawa techniczna
1,2, (liczby) – dzień zawodów