Ceremonie medalowe

Od 17 do 30 lipca około 6 tysięcy sportowców rywalizować będzie w 20 dyscyplinach, które rozgrywane będą w 14 lokalizacjach.

Wszystkie ceremonie medalowe odbędą się w miejscach rozgrywek finałowych, w większości bezpośrednio po zakończeniu rozgrywek finałowych – około 15 minut.

Ceremonie wręczenia medali odbędą się na 14 arenach sportowych.

Zawodnicy, którzy uplasowali się na miejscach od 1. do 3. w poszczególnych dyscyplinach proszeni są o:

• przejście na teren dekoracji medalowych w stroju sportowym uczelni

• zgłoszenie się na miejsce odbywania się ceremonii wręczenia nagród w ciągu 15 minut po zakończeniu finałów;

• postępowanie zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez organizatorów i wolontariuszy.

• podczas wszystkich ceremonii wręczenia medali, pucharów i innych nagród specjalnych stosowanie się do regulacji EUSA.

• niewnoszenie na podium flag państwowych(!)